A DÁKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.daker.hu

A tájékoztató módosításai a lenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: DÁKER Kft.
Székhely: 1021 BP.Budakeszi út 55/c 3/14
Telefon: +36-30/949-9375
E-mail: ugyfelszolgalat@daker.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető pdf formátumban az alábbi linkről: Adatkezelési tájékoztató

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: